Marcs amb CSS

A partir del tutorial d’Stu Nicholls sobre com crear marcs amb utilitzant estils CSS he creat una plantilla (comentada) per a poder crear pí gines amb marcs d’una manera rí pida i senzilla.

cssframes.htm (renombreu a .htm)