Neoliberalismo y Estado del Bienestar (V. Navarro)

Avui he acabat la lectura de Neoliberalismo y Estado del Bienestar de Vicenç Navarro. Bibliografia de lectura obligatoria de l’assignaura Economia i democrí cia (Llic. Ciències Polí­tiques) impartida per el mateix professor Navarro.

Un llibre molt recomanable especialment per a polí­tic i aprenents de polí­tics que sovint tendeixen a creure cegament allò que diem els economistes pensant que l’economia és una ciència exacta, però també per a tothom que vulgui obrir els ulls davant el mite neoliberal. En algunes parts del llibre pot fer-se una mica dens per la quantitat de dades i xifres que aporta però en el cas que sigui així­ jo recomano fer una lectura en diagonal de les xifres i quedar-se amb les idees que són molt més importants.

El primer capí­tol estí  dedicat a desmitificar la idea imperant des dels anys 70 que el creixement econòmic ha d’anar lligat a la flexibilitat laboral i que aquesta és la solució per al problema de l’atur.

El capí­tol 2 és el punt central del llibre. S’analitza el pensament neoliberal i les conseqüències que aquest té sobre el creixement econòmic, l’atur, la despesa social, la pobresa, etc. La última part del capí­tol estí  enfocada a explicar el “miracle americí ” de creació de llocs de treball durant els noranta i el paper que ha de jugar l’estat, i en particular els programes d’estat del benestar, per a resoldre aquest problema.

El capí­tol 3 es tracta d’una conferència realitzada el 1995 sobre els problemes que causa el model econòmic nord-americí  i les implicacions polí­tiques i els efectes sobre l’electorat (especialment demòcrata) que causen els programes d’estat del benestar (MediCare, MedicAid…)

El capí­tol 4 és una conferència realitzada el 1997 en la qual es critica la freqüent comparació entre Europa i els Estats Units (les coses als EEUU no van tan bé com els indicadors macroeconòmics mostren) i es critica les polí­tiques adoptades per a la convergència monetí ria i el Pacte d’Estabilitat i Creixement que són responsables del poc creixement i l’alt atur a Europa i aposta per a l’establiment un estat del benestar a escala europea.

En el capí­tol 5 desmitifica la idea que globalització econòmica i la revolució tecnològica són els causants de l’elevat atur d’Espanya i Europa. El món no estí  gaire més globalitzat. El que si que ha canviat són les polí­tiques neoliberals que regeixen aquesta globalització, el nou fenomen de la globalització financera i la financiarització de l’economia.

El capí­tol 6 estí  destinat a estudiar les polí­tiques públiques que s’estan duent a terme per a combatre el problema de l’atur, analitzar el mite de la flexibilització del mercat de treball i defensar les polí­tiques públiques generadores de llocs de treball..

Dades bibliogrí fiques:
Tí­tol: Neoliberalismo y Estado del Bienestar
Autor: Vicenç Navarro
Editorial: Ariel Sociedad Económica
Any 1a edició: 1997
Pí gines: 294
ISBN: 84-344-1440-6