Un de cada quatre bitllets de 500 Euros és a l’estat espanyol

Doncs si, tal com ho sentiu, segons les dades publicades dilluns pel BCE i pel Banc d’Espanya, la quantitat de bitllets de 500 euros en circulació a Espanya ha augmentat, a l’abril, un 43% respecte el mateix mes de l’any anterior. Això significa que actualment a l’estat espanyol hi ha 76 milions de bitllets de 500 Euros en circulació (38.164 milions d’euros).

Aquest augment significa que Espanya poseeix en aquests moments el 24% de tots els bitllets de 500 Euros en circulació a tota la Unió Europea (319 milions de bitllets amb un valor de 159.301 milions d’euros). Una xifra molt superior a la de la resta de països de la Unió.

Aquesta xifra, que en principi podria semblar anecdòtica, cal relacionar-la amb quines són les activitats econòmiques que requereixen aquests volums de diner lí­quid. Per si n’hi havia algun dubte, Espanya s’ha convertit en el paradí­s europeu més important de l’economia submergida i les activitats il·lí­cites (mafies, trí fic de drogues i persones…), així­ com un focus important de blanqueig de diners, en part conseqüència de l’atracció que genera la construcció i bombolla immobiliaria per a aquestes activitats (és ben sabut que la construcció és un sector que permet aflorar diner negre amb relativa facilitat).

Font: Boletí­n Estadí­stico del Banco de España (capí­tol 7.16) i European Central Bank: Latest figures on the banknotes and coins