The Quarrelsome Boundaries of Economics (Hugh Stretton)

Aquest és el primer capí­tol del llibre A guide to what’s wrong with economics. HughStretton, professor de la Universitat d’Adelaida (Australia), posa en qüestió diferents conceptes: mesura de la riquesa, equitat, eficiència, externalitats, mercat i sector públic…
Per què unes activitats formen part del PIB i altres no? La equitat importa en termes absoluts o la riquesa és una qüestió relativa? Com definim eficiència?…

La segona part de l’article està dedicada a dos casos aplicats. El primer es tracta de la privatització de l’empresa que s’encarrega del subministrament de sang a Australia i el segon un anàlisi comparat de com els governs britànic, australià i noruec van afrontar els descobriments de petroli davant les seves costes a la dècada de 1960.

Em quedo però, sobretot amb l’últim paràgraf del capí­tol:

Don’t let the boundaries of your economic curriculum -or of any other social science- blind you to that interdependence. To know how any particular industry or market or national economy is working, or how to improve it, you may often need ‘an open mind, local knowledge, and the skills of a thought investigator’, besides, and sometimes instead of, whatever theory you learned in college.