Zopa

Via la llista de correu de l’Internauta m’assabento de l’existència una nova iniciativa bancaria, Zopa. Zopa intenta exportar el model P2P a la banca eliminant els intermediaris.

La idea és senzilla: cada usuari es registra com a prestador, prestatari o ambdues coses. Zopa demana a una entitat independent que emiteixi un informe de risc. Zopa crea diferents mercats (actualment 4) en funció del risc i del termini de retorn del prestec. Els préstecs es divideixen en 50 operacions diferents per tal de reduir el risc i Zopa s’encarrega de la gestió de cobrament i en el cas d’impagats s’encarrega de recorrer als mateixos mitjans que els bancs comercials. Els terminis oscil·len entre 12 i 24 mesos i el tipus d’interès entre el 5% i el 9%.

NOTA: De moment només funciona per a ciutadans del Regne Unit.