El DURSI posa en marxa el RECERCAT

El DURSI, a través´del Consorci de Biblioteques Universit� ries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), ha posat en marxat RECERCAT, “un dipòsit institucional cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura grisa de recerca de les universitats i dels centres d’investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats, comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, etc.”.

Tot el material de RECERCAT es troba subjecte a una llicència de tipus Creative Commons i s’usa el programa DSpace, de codi obert desenvolupat pel MIT i HP ampliament utilitzat a nivell internacional.

RECERCAT ve a complementar el projecte ja iniciat amb Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) i amb Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO).