Posts del mes a Futurcatalà 

El meu post Some data on minimum wages across Europe, ha estat seleccionat per futurcatalí  com un dels posts més destacats del mes de setembre en la categoria de polí­tica internacional.

Vull agrair des d’aquí­ aquest reconeixement!