Presentacions al navegador

Via Ajaxian.com descobreixo un parell de possibilitats per a realitzar presentacions simplement a través del navegador que es sumen al ja conegut S5 de n’Eric Meyer.

Tant AJAX-S com Presentacular es basen en la idea de combinar XHTML+CSS+Javascript (a l’estil de l’S5). AJAX-S, però incolu el contingut de la presentació en arxius XML separats que després són incorporats via AJAX.

Presentacular per la seva banda incorpora els efectes de les llibreries script.aculo.us a l’S5.

Algú es preguntarí  perquè preparar les presentacions d’aquesta manera. Doncs en primer lloc per una qüestió de portabilitat. Gairebé tots els ordinadors (que et puguis trobar quan vas a fer una xerrada/conferència) tenen un navegador i pots oblidar-te de quin Sistema Operatiu i versió fan servir. Però en segon lloc perquè permet presentar informació de diferents maneres i per a diferents mitjans de manera molt senzilla. Per exemple, momés cal canviar l’estil CSS i facilment podem publicar els continguts de la presentació en una pí gina web estí tica.