La reforma fiscal que s’acosta

Jose Luis Rodrí­guez Zapatero va anunciar dilluns, en una conferència organitzada per el setmanari The Economist a Madrid, algunes de les mesures que el seu govern vol adoptar en la reforma fiscal que s’està gestant.

Com que sembla ser que és impossible aconseguir la transcripció del discurs (quin exemple de transparència informativa per part del gabinet de premsa de la presidència), he recollit a partir de la nota de premsa oficial i la informació que recullen els diferents diaris.

  • Rebaixa de l’Impost de Societats del 35% al 30%.
  • Rebaixa de l’Impost de Societats per a les petites i mitjanes empreses del 30% al 25%.
  • Un tipus únic de l’IRPF per als rendiments de l’estalvi. Es contemplen dues possibilitats: aplicar el 15% que actualment grava les plusvalies o augmentar aquest percentatge al 18% i establir un mí­nim exent.
  • Rebaixa del tipus màxim de l’IRPF del 45% al 42%.
  • Reducció dels lí­mits a les aportacions als plans de pensions.
  • Reducció de les deduccions