Xifres de catalunya i Europe in figures 2005

Fa poc més d’un mes parlava de España en cifras. Doncs bé, ara toca el torn al seu equivalent europeu Europe in figures: Eurostat yearbook 2005 i també, encara que d’una manera més modesta Xifres de Catalunya 2005 elaborat per l’Idescat (Institut d’Estadí­stica de Catalunya).

Referències bibliogràfiques:
Europe in figures – Eurostat yearbook 2005
Paper publication (310 pp.)
EUR 30.00
Catalogue No: KS-CD-05-001-EN-C
ISBN 92-894-9122-1
ISSN 1681-4789
Versió en PDF: Europe in figures: Eurostat yearbook 2005

La publiació Xifres de Catalunya 2005 no està disponible en format paper però si en format PDF en diferents idiomes: