Motor de cerca per al HUUBS a la pà gina central de Mozilla firefox en català 

Avui, per casualitat, el firefox m’ha enviat a La pí gina central del Firefox – Mozilla Europe i quina ha estat la meva sorpresa en veure que entre els motors de cerca més populars hi ha el que vaig escriure per a HUUBS.com.

[MODE EGO ON] No hi ha millor recompensa que veure que la gent utilitza i aprecia el que fas.
[MODE EGO OFF]

Aquí­ us deixo una captura de pantalla :)
La pí gina central del Firefox - Mozilla Europe

ACTUALITZACIÓ: grí cies a Technorati m’assabento que això passa des del 26 de juny del 2005 i que el responsable és en Toni Hermoso. Grí cies Toni.