Breve historia del mundo

El contingut d’aquest post es va perdre en el temps com llí grimes en la pluja.

tot el que soc capaç de refer és la fitxa tècnica.

Fitxa Tècnica

Portada - Breve historia del mundo
Tí­tol: Breve historia del mundo
Autor: Ernst Hans Gombrich
Idioma: Castellí 
Traducció: José Luis Gil Aristu
Any de publicació: 2002
Editorial: Pení­nsula
Pí gines: 310 p.
ISBN: 8483072327