La cultura de las rentas básicas: historia de un concepto

La cultura de las rentas básicas
Tí­tol: La cultura de las rentas básicas: historia de un concepto
Autor: Jose Iglesias Fernández
Idioma: Castellí 
Editorial: Virus editorial
Any: 2004
Pí gines: 268
ISBN: 84-96044-43-2
WWW: La cultura de las rentas básicas: historia de un concepto
PDF: La cultura de las rentas básicas: historia de un concepto

Al estudiar el concepte de Renda Bí sica, ens trobem per una banda que molts autors es refereixen a conceptes diferents sota el mateix nom i per altra banda trobem un munt de conceptes pròpis de cada utor que presenten multituts de similituts. Per això, més que parlar de Renda Bí sica, hem de parlar de Rendes Bí siques. Jose Iglesias revisa en aquest llibre els antecedents, els precursos i les diferents justificacions que al llarg de la història s’han anat succeint per a idees properes al que avui coneixem com a Renda Bí sica. Revisa també els versionistes actuals (especialment els d’í mbit hispanoparlant) analitzant en cada cas quin són els conceptes que utilitza cada autor i quin significat s’amaga darrere de cada concepte.