Grabar un streaming de audio/video (the Linux way)

Com que sempre m’oblido de quina és la comanda per a descarregar un video en reproducció en temps real, ho anoto aquí­ i així­ no cal que cada cop ho hagi de buscar al google :)


mplayer -dumpstream mms://address-of-url/directory/sub-directory/file2.wma -dumpfile file02.wma

Via: suselinuxsupport.de