fsck ext3

Si utilitzeu particions ext2/ext3 sota windows (com ara amb el driver Ext2IFS), sempre existeix el risc quan es penja el windows es produeixin errors d’escriptura al disc. En aquests casos hi ha 2 solucions possibles:

  • 1. Muntar les particions en linux per tal que el driver ext2/3 integrat al kernel intenti solucionar automí ticament els errors.
  • 2. Reparació manual:
    init 1
    fsck.ext3 -y /dev/sda1

    NOTA: ext3 és el sistema d’arxius de la partició i /dev/sda1 és la partició amb problemes.