A l’estadi original de les coses, que va precedir l’apropiació de la terra i l’acumulació de capital, tot el producte del treball pertanyia al treballador. (…)
Però tan aviat com la terra es va convertir en una propietat privada, el propietari de la terra va començar a exigir una part de la producció.

— Adam Smith – Estudi sobre la naturalesa i causes de la riquesa de les nacions (1776)