Un anunci a la Vanguardia és un anunci a la vanguardia. Encara que sigui en forma d’article.

Frase pronunciada per un periodista de La vanguardia a “El món a RAC1” a RAC1 el 10/10/2007.

La finalitat de les notí­cies ja ha deixat de ser informar per convertir-se en anuncis.

— “El món a RAC1” – 10/10/2007