Una de podcasts…

Una ració de podcasts per a endur-se a la platja (o a la muntanya)…

Enllaços d’interès: David Harvey i Stanford on iTunes U