Trucs per al correu electrònic

Si tens un domini propi amb adreces de correu ilimitades no facis servir elteunom@elteudomini.com. En lloc d’això fes servir el nom del domini o l’empresa a qui estan donant l’adreça de correu.

Per exemple: lacaixa@elteudomini.com, twitter@elteudomini.com, elpais@elteudomini.com, etc.

Un cop fet això només haurí s de configurar el teu compte principal amb l’opció “catch-all”. és a dir, que qualsevolcosa@elteudomini.com t’arribarí  a la teva bústia.

Ara, compte! més val que comptis amb un bon filtre antispam perquè això farí  augmentar força el nombre de correus brossa.

Per a evitar-ho, algunes solucions:
1. no seleccionar l’opció “catch all” i redirigir manualment cada adreça creada cap a l’adreça principal. Com que això és més lent i laboriós, una solució menys efictiva però igualment ví lida es crear alies genèrics. p. ex: compres@eleteudomini.com, bancs@elteudomini.com, jocs@elteudomini.com, etc.
2. En comptes d’utilitzar adreces completament personalitzades pots fer servir l’adreça principal afegint ‘+etiqueta’ p. ex: latevaadreça+bancs@elteudiomini.com, latevaadreça+compres@elteudiomini.com, etc. En aquest cas no cal regidigir adreces ni modificar el parí metre “catch all”, simplement totes aquestes sub-adreces aniran a parar a latevaadreça@elteudiomini.com i cun cop allí  pots establir els filtres adequats.

No només podrí s filtrar facilment el correu sinó que a més sabrí s qui estí  venent la teva adreça de correu a tercers i poder frenar millor l’spam.

Font: Freedomfromorganization.com