Conceptes: Recuperació postmoderna

Una recuperació postmoderna es produeix quan es recupera el creixement econòmic (els principals indicadors econòmics) però no ho sembla, no és visible als ciutadans ja que el mercat de treball continua deprimit durant molt de temps.

Font: P. Krugman