Imprimir un arma des d’internet?

Aquest estiu he llegit dues notícies que setmanes després encara no sé com digerir…

Construyen un rifle de asalto con una impresora 3D
Proyecto open source pretende que cualquiera pueda imprimir un arma funcional en 3D”

Deixant de banda la meva repulsa personal per les armes. Com afecta/afectarà això a la societat en la que vivim?

En la darrera dècada hem viscut un encès debat (encara inacabat) sobre l’impacte de la distribució per internet de música, vídeos i llibres. Fins ara, però, el debat es cenyia a una qüestió de propietat intel·lectual vs. drets dels consumidors. Ara però amb la possibilitat de descarregar, imprimir i muntar una arma des d’Internet s’hi afegeix el fet que això altera un dels elements fonamentals de les societats capitalistes en les que vivim, el fet que l’Estat exerceix el monopoli de la força.

Es cert que avui en dia, accedir a una arma no és difícil (en alguns països més fàcil i millor acceptat que en altres), però en la majoria dels casos l’Estat manté un cert control sobre aquestes. No podem oblidar tampoc que el tràfic d’armes (legal i il·legal) és un dels grans negocis del capitalisme actual). Davant d’això em sorgeixen algunes preguntes per les quals no tinc resposta:

  • Com reaccionaran els estats davant el fet que qualsevol ciutadà podria tenir accés semi-immediat a una arma? Quin ahurà de ser el paper de les anomenades “forces de seguretat” i dels ja qüestionats exèrcits?
  • Com reaccionarà el sector de la producció i distribució d’armament legal i il·legal? Sovint en el debat de les drogues es diu que la seva legalització acabaria amb les xarxes que s’enriqueixen amb el tràfic. Acabaria això amb el tràfic d’armes?
  • Com canvia això la perspectiva d’una sortida de la crisi que sembla que ens aboca a un capitalisme furtiu, i a una societat cada cop més polaritzada amb unes diferències de classes cada cop més marcades amb una part important de la població expulsada de la producció, del consum i, en definitiva, de la societat?
  • Si tothom es susceptible d’aconseguir lliurement una arma, quines retallades de drets individuals i col·lectius, veurem en nom de garantir la seguretat per damunt de tot?