Modificant el plugin Youtube Channel Gallery

Per a la secció de videos del seminari Taifa necessitava modificar el comportament del plugin Youtube Channel Gallery per a que mostres els vídeos de la llista de preferits en comptes dels pujats per l’usuari.

Aquí documento com fer-ho. Només cal modificar una línia del plugin.


// links
// $ytchag_rss_url = "http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/" . $ytchag_user . "/uploads";
$ytchag_rss_url = "http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/" . $ytchag_user . "/favorites";
$ytchag_link_url = "http://www.youtube.com/user/" . $ytchag_user;