Hegel + Readlist

Un dels proposits de les lectures d’aquest estiu és aprendre una mica més sobre la filosofia de Hegel, per això he creat una llista de lectura a readlist amb els materials sobre Hegel d’alcoberro.info. Aquesta llista de lectura es pot descarregar com a llibre electrònic per a llegir-ho sota una bona ombra!

PD: Pst!… Després d’aquí continuem amb P. Singer – A Very Short Introduction to Hegel.